Yeni model sendikacılık

İngiltere’de 1850’li ve 1860’lı yıllarda ortaya çıkan bir sendikacılık akımıdır.

Daha önceki dönemde varolan sendikalardan farklı olarak, bu yıllarda İngiltere’de öne çıkan ve “Yeni Model” olarak tanımlanan sendikalar, belirli meslek dallarında örgütlenen, vasıflı ve görece yüksek gelirli işçileri örgütleyen ve grev gibi endüstriyel eylem araçlarından yararlanmak yerine işverenlerle daha iyi ilişkiler kurarak toplu sözleşmeler yapmaya çabalayan bir sendikacılık modelini oluşturmuşlardır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin