Unutkanlık yapan 10 şey..

İlmin bir çok düşmanı olan unutmanın bir çok maddi manev sebebleri olduğu gibi,yüksek hafızaya sahip olmanında bir çok maddi manevi sebebleri vardır.

İmam Celaleddin Abdurrahman es-sukuti hz.”Kitabürrahmeti fit-tıbbi vel-hıkmeti isimli kitabında kütübül-kulup’un sahibi olan Ebu Talip el-Mekki (ks) Hz.lerinden şöyle nakletti:

10 şey unutkanlık verir:

1-Yeşil havuç yemek
2-Ekşi ve ham elma yemek
3-Fare artığı yemek
4-Durgun suya bevletmek
5-Yere bit atmak
6-İdam edilen kişiye bakmak
7-İki katar(birbirine bağlı olan iki deve ve yük taşıyan şeylerin )arasından geçmek
8-Evi bez ile süpürmek
9-Mezar taşlarını okumak
10-Uzun süre denize bakmak

Bazıları şunları ilave etmiştir:

11-Cünüp iken yemek içmek
12-Çok balık eti yemek
13-Karnı tıka basa doldumak
14-Çok bakla yemek
(s.271)

Bir hadisi şerifte şöyle rivayet olundu:

“Ekşi ve ham elma yemek,Fare artığını yemek,yola bit atmak insana unutkanlık verir.”

Bu sayılanlara bazıları da şunları ilave etmiştir:

15-Sakız çiğnemek
16-Siyah terlik giymek
17-Enseden hacamat yaptırmak
18-Küçük üzüntüler

Bazıları da:

19-Avret mahalline bakmak
20-Karşı cinsi düşünmek
21-kişinin ferce bakması
(fıkhıl mezahibi-l hanefiyye)

Bazı alimler ise,şunlarıda ilave ettiler:

23-İsyan
24-Çok günah işlemek
25-Dünya ile çok meşgul olmak
26-Dünya işleri için çok üzülmek
27-Borrçlu olmak
28-Müstehcen şeylerle ilgilenmek
29-Balgam yapıcı gıdalar almak

“Balgam ve rutubeti söken ve azaltan bütün gıdalar hafızayı ziyadeleştirir.Balgam yapan bütün gıdalar ise insana unutkanlık yapar.(Ebcedül-ilim)

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin