Ulusal gelirde hizmet sektörünün payı

Yapılan bazı araştırmalarda özellikle gelişmiş ülkelerde ulusal gelirin %70’i hizmet sektöründen sağlanmakta ve hizmet sektöründe gözlenen verimlilik artışındaki hız, öteki sektörleri geride bırakmaktadır. İstatistiklere göre, ABD ekonomisinde, hizmet sektörünün toplam ekonomi içindeki payı %66, İsveç ve Hollanda’da sırası ile %62 ve %55’dir.

Sanayi işletmelerinin pazarladıkları mallara bakıldığında, bu malların fiyatlarının %70’inin değişik hizmetlerden olduğu görülmektedir. Ülkemiz için bu oran henüz %45’lerdedir ve mevcut istihdama ancak %38’i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Özellikle ülkemizde 1980’li yıllardan sonra ekonomide görülen gelişmelerin doğal sonucu olarak birçok sektörü etkilemiş; kalite, hizmet ve yönetim felsefesi alanında önemli gelişmeler sağlamıştır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin