Ukâz Panayırı

Ukâz Panayırı: Kureyş’in devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen Ukâz panayırı Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulur ve yirmi gün devam ederdi.

Milletlerarası bir nitelik taşıyan ve katılımın oldukça yüksek olduğu bu fuara Arabistan’ın dört bir yanından tâcirler iştirak eder, Arap eşrafı ticaret yapmak üzere ürünlerini buraya gönderirdi. Çiftlik hayvanları, atlar, sığırlar, davarlar ve develer burada el değiştirir; Yemen elbiseleri, kılıçları, ıtrıyat (parfümeri) ve derileri yanında muhtelif Mısır, Suriye, Irak ve Habeş malları alınır satılırdı.

Hızla gelişerek Câhiliye döneminin en meşhur pazarı haline gelen Ukâz fuarı aynı zamanda edebî bir kongre mahiyetindeydi. Şairler en güzel şiirlerini burada okur, beğenilen şiirler Kâbe duvarına asılırdı.

Resûlullah Efendimiz (s. a. v.) peygamberliğinden önce Kus b. Sâide’nin meşhur konuşmasını burada dinlemiş, peygamberliğinden sonra da buraya gelip bazı kişilerle görüşmüş ve İslâm’a davet etmiştir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin