Tüberküloz / Verem

Tüberküloz  veya  Verem;  Mycobacterium  türlerinin neden olduğu, genellikle  Mycobacterium tuberculosis’ in neden olduğu uzun seyirli ve granülomatöz  karakterde bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyondur. Genel olarak  Mycobacterium  türlerinden ileri gelen enfeksiyonlar Mikobakteriozis olarak isimlendirilmekle birlikte Tüberkülozis terimi insan ve sığırların mikobakteriozisine verilen isimdir.

Aktif akciğer tüberkülozlu hastadan öksürük, hapşırık, konuşma, şarkı söyleme ya da tükürme gibi eylemlerle, 0,5 – 5 mikron çapında bulaşıcı damlacıklar dışarı atılır. Tek bir hapşırıkla 40.000 damlacık dışarı atılabilir. Bu partiküller havada asılı kalarak bir süre canlılıklarını korurlar. Sağlam kişilerin bu partikülleri almasıyla hastalık bulaşmış olur. On bakteri bile enfeksiyona neden olabilir. En bulaştırıcı hastalar balgam mikroskopisinde basil görülen akciğer ve larinks tüberkülozlu hastalardır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

“Tüberküloz / Verem” için 1 yorum

  1. Geri bildirim: Adolf Hitler | VsBack

Düşüncenizi belirtin