Teknolojinin Önemi

Ülkelerin gücü, sahip olduğu zengin ham maddeye bağlı olduğu kadar bu ham maddeyi işleyecek teknolojiye de bağlıdır. Eğer böyle bir teknoloji yoksa ham maddenin ülkeye verdiği güç en asgari düzeydedir.

Kitle iletişim araçlarının doğru kullanılması toplum bilincini geliştirir ve kültür düzeyini artırır.

Bilim ve teknolojiyi geliştirip yeni uygulama alanlarına sokabilen toplumlar giderek güçlü bir toplum haline gelirler. Sanayi toplumları içerisinde bilgiyi üretip kullananlar, kısa sürede bilgi çağına girmiş ve teknolojiyi üretenler olmuşlardır. Diğer toplumlar ise tarım toplumu ile sanayi toplumu arasında bocalama sürecini bir türlü aşamamıştır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin