Teenni

Bir işte acele etmeyip düşünerek hareket etmektir. Vakti gelip çatan hayırlı bir iş için teenniye (yavaş davranmaya) gerek yoktur. Fakat henüz zamanı gelmeyen bir iş için de acele etmek, pişmanlık doğuracağından doğru değildir.

Teenninin karşıtı istical, acele etmektir. Bir şeyi zamanından önce elde etmeye çalışmaktır. Bir Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: Yavaş davranmak (teenni) Rahmândan, acele ise şeytandandır (Beyhakî, Şuabül-İmân). Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulmuştur: Ahiret işi müstesna, her işte yavaş ve tedbirli davranmak hayırlıdır (Ebû Davud).

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin