Tanzimat Çağı ve sonrasında okuma-yazma eğitimi

İkinci Mahmut Dönemi’nden sonra Türkçe öğretimine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Sıbyan mektebi ve medreselerin yanında rüştiye denilen okullar da açılmıştır.  Bu dönemde de eğitim kurumlarında belirli bir program yoktu. 1857’de ilk defa Türkçeye uygun bir ilk okuma kitabı yazılmıştır. Doktor Rüştü tarafından yazılan bu kitabın adı “Nuhbet’ül-Eftal” adını taşır.

Bu sistem, Cumhuriyet dönemine kadar bazı ufak değişiklikler ile korunmuştur.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin