Porno izledikten sonra gusül abdesti almak gerekir mi?

Eğer porno izlerken mastürbasyon yapıyorsan ve sperm çıkışı gerçekleşmişse gusül abdesti gerekir. Aksi halde her ne kadar izlemek tasvip edilmese de boşalma olmamışsa gusül gerekmez.

Laptop kişisi
Laptop kişisi

Buluğ çağma ermiş kimsenin dört çeşit suyu vardır.

1- Meni, 2- Mezî, 3- Vedî, 4- İdrar.

Bunlardan guslü gerektiren yalnız menidir. Meninin üç özelliği vardır:

  1. Sıçrayarak çıkması,
  2. Hazzın hasıl olması.
  3. Yaş iken hamur kokusunu, kuru iken yumurtanın beyaz kısmının kokusunu vermesidir.

Vedî, idrardan sonra çıkan katı ve beyaz bir sudur. Mezî de beyaz ve ince bir su olup şehvet hissi galebe çaldığı anlarda meydana gelen bir sudur. Binâenaleyh söz konusu “vedi” ve “mezi”den dolayı gusül gerekmez.

Şehvetten dolayı kadından gelen ıslaklığa ise “kazi” denilmektedir. Bundan dolayı sadece abdest bozulur ancak orucu bozmaz ve gusül gerekmez.

Kadın, kocasını düşünürken şehvetlense, sonra titreyerek, kasılarak sarımtırak bir akıntı yani meni gelse, gusül gerekir. Bu durum porno izlerken de geçerlidir. Kimi durumlarda meni gelmez kadında içeri akar da denmiştir. Kadında boşalma kendini sıkma ve rahatlama şeklindedir.

Guslü gerektiren haller


  1. Cinsel ilişkide bulunmak: Meni gelmese bile erkekle kadının cinsel organları birbirine kavuşursa gusül gerekir.Resulullah (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Kadının ve erkeğin sünnet mahalleri birbirine dokunur da kertik kaybolursa gusül, lazım gelir. “(1)
  2. İhtilam olmak: Erkek veya kadından uyku ya da uyanıklık halindeyken şehvetle meninin çıkması da guslü gerektirir. Resulullah (s.a.v.)’a: “Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi?” diye soruldu. Resulullah (s.a.v.): “Evet gerekir” diye cevapladı. Sonra ihtilam olduğunu görüp de yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Resulullah (s.a.v.): “Ona gusül gerekmez” dedi..”(2)
  3. Kadınların adet döneminin sona ermesi.

(1) Buhârî, Gusl 28; Müslim, Hayz 87; Ebu Dâvud, Taharet 84; Nesâî, Taharet 129; Ibn Ma’ce, Taharet 111; Muvatta, Taharet 71

(2) Ebu Dâvud, Taharet 95; Tirmizî, Taharet 82

Hatırlatma: İlla ki mastürbasyon yapılması şart değildir. Bazen hafif bir uyarıcının olması bile boşalmanın olması için yeterli oluyor. İnsanın bünyesi ile alakalı bir durum. Boşalma olmuş ise gusül abdesti gerekir.

Advertisements