Statü

Statü, bireyin toplum içindeki pozisyonu.

Statü bireyin toplum içinde yer aldığı sosyal konumu ifade eder. Yaşadığımız toplumda birey farklı konumları işgal eder. Örneğin Cumhurbaşkanı, kız evlat veya erkek evlat, öğretmen, öğrenci, diş teknisyeni gibi.

Bireylerin statüleri, içinde yer aldıkları kurumlardan oluşur. Örneğin bir lise öğretmeninin statüsü eğitim kurumu içinde anlam taşır. Aynı kurum içinde öğrenci, okul müdürü, müdür yardımcısı gibi çeşitli statüler de bulunur. Bireyler zamanla çeşitli statülere sahip oldukları gibi, aynı zamanda da bu statüleri benimserler. Birey evde anne, çalışma yaşamında banka müdürü, bir müzik grubunda korist veya solist olarak çeşitli statülere sahip olabilir.

Bireyin statüsü onun kim ve nereye uygun olduğunu ve kimlerle ilişki kuracağını belirler.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin