Sınıf sistemi

Sınıf sistemi, endüstriyel toplumların karakteristik grupları olarak din ve geleneklerden çok makinalaşma, üretim araçlarına sahiplik ve teknolojinin önem kazanmasıyla ortaya çıkan sistem.

Sınıf sistemi tabakalar arası geçişe olanak sağlayan açık bir sistemdir. Özellikle sanayileşmiş toplumlarda toplumsal hareketliliğin daha çok görüldüğünü söylemek mümkündür. Toplumsal hareketlilik, tabakalaşma sistemi içinde bireylerin aşağı veya yukarı sınıflara geçişini belirtir (Goodman, 1992).

Kast sistemi doğum temelinde ortaya çıkan bir toplumsal tabakalaşma sistemi iken, sınıf sistemindeki bir bireyin pozisyonu sadece tesadüfen doğduğu ailesine bağlı değildir. Bireyin başarısı, çabası ve yetenekleri onun hangi tabakada olacağını etkileyebilir. Toplumsal hareketlilik nedeniyle sınıflar kast sistemindeki gibi kesin olarak tanımlanamazlar ve sınıflar arasındaki sınırlar çok açık değildir.

Kast sistemindeki gibi sınıf da bireyin yaşam fırsatlarını büyük ölçüde etkiler. Üst sınıfta yer alanlar eğitim, meslek, sağlık gibi toplumun kaynaklarına daha kolay ulaşabilmektedirler. Sınıf çok boyutludur; yani servet, güç ve prestij gibi birçok farklı faktör katkıda bulunur.

Karmaşık sınıf yapısı içinde bir birey, bir sınıfa atfedilen tüm özelliklere sahip olmayabilir. Örneğin, ünlü bir futbolcu prestije sahip olabilir ancak güce sahip değildir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin