Saygı Bekleyen Adaletli Olsun

Allah Resûlü şöyle buyuruyor:
Allaha karşı gelmekten sakının ve çocuklarınız arasında adaletli olunuz (Buhârî; Müslim). İnsan daima Cenâb-ı Hakka itaat üzere bulunmalıdır. Onun mukaddes emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmalıdır. Evlat hakkında adalet gösterilmesi ilâhî emirlerdendir. Çünkü onların hepsi aynı derecede ve aynı yakınlıkta bulunmaktadır. Onlar arasında haksız yere eşitliğin bozulup birine fazlaca iltimas geçilmesi doğru değildir.

Böyle hareket etmek, onların arasında düşmanlık ve rekabet uyandırır, anne babalarına itaatlerini azaltır, belki isyan etmelerine sebep olur. Bir baba veya anne, çocuklarının kendisine itaat etme ve hürmet etmesini istediği gibi kendisi de onların hepsine karşı eşit davranmaya gayret etmelidir. Şu da unutulmamalıdır ki kardeşler arasında yardım ve destek hususunda daha fazla muhtaç olanlar bulunursa bunlara karşı diğerlerinin yardım ve fedakârlıkta bulunmaları ahlâkî bir fazilettir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin