Savannah / Nükleer enerji ile çalışan ilk yolcu gemisi

Nükleer enerji ile çalışan ilk yolcu gemisi (Savannah), [1965] de işlemeğe başladı.

Bu gemi, on bin ton yük ile, Atlantik’i yedi günde geçmektedir. Hızı sâatte yirmi bir mil  [otuzsekiz kilometre]dir.

Bu gemi, üçbuçuk senede, ellisekiz buçuk kilo Uranyum 235  kullanacak, bütün yer küresini dolaşacaktır. Başka gemilerde bu işi yapmak için  yüzbinlerce ton akaryakıt lâzımdır. Fakat geminin yapılması, çok pahalı olmuştur.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin