Salepgiller / Orkidegiller

Salepgiller veya Orkidegiller (Orchidaceae), Asparagales takımına ait bir familyadır.

Salepgiller (Orchidaceae) familyası çiçekli bitkilerin ikinci büyük familyasıdır. Dünyada yaklaşık 880 cins ve 22 binden fazla tür ihtiva etmektedir. Geniş yayılışlıdır, çoğunluğu tropiklerde yayılmış, soğuk ılıman ve subarktik bölgelerde daha az yayılmıştır, tropiklerdeki türlerden bazıları epifittir.

Türkiye’de 24 cins ve 60’dan fazla türü bulunmaktadır.

Morfolojik özellikleri

Yumrulu, rizomlu çok yıllık otsu bitkiler, bazen epifit, bazen saprofit ya da parazit halindedirler. Bunların çok küçük olan tohumlarıancak belirli mantarlar tarafından aşılandıktan sonra çimlenir.

  • Yapraklar basit, bazen pul şeklinde; almaşık (alternat), bazen iki sıralı, nadiren karşılıklı veya çevrel (vertisillat) şeklindedir.
  • Çiçek durumu tek salkım (rasem), başak veya bileşik salkımdır. Çiçekler er dişi, nadiren tek eşeyli ( türler bir evcikli veya iki evcikli), zigomorf, nadiren aktinomorf simetriye sahiptir.
  • Çiçek örtü yaprakları (periyant) perigon halinde ve 2 dairede, her dairede 3 tepal mevcut, iç dairenin orta yaprağı bazen birkaç loplu belirgin bir dudak şeklini almış ve açılmış çiçekte aşağıya doğru sarkmıştır. Ekseriye bu perigon yaprağı nektaryum ihtiva eder.
  • Androkeum 1 veya 2 stamenden oluşur. Bazıları staminod, ginostegyum var.
  • dişi organ (Ginekeum) 3 bileşik meyve yapraklı(karpel), yumurtalık alt durumlu, genellikle wikt:parakarp-parakarp, tohum taslağı (ovül) çok sayıdadır.
  • Meyve küçük ve bol tohumlu kapsül halindedir.
  • Tohumlarda embriyo çok küçük, farklılaşmamış ve endosperm (besi doku) bulunmaz.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin