Radioaktif maddelerle tehlikesiz çalışmak

Radyoaktif maddelerle tehlikesiz çalışmak, henüz mümkün olmamıştır. Büyük bir  reaktör bile, radyoaktif su husûle getirmektedir. Etrafı tehlikeye koymadan, bu su  atılamıyor. Rusya’da, doğu Almanya’dan getirilen bilim adamları, kullanılmış suların,  biyolojik temizlenmesi ve uzvî maddelerin oksitlenmesi ve radioaktif çekirdeklerin, iyon  değiştirici reçinelerle emilmesi ve inbiklenmesi sureti ile izotopların tutulmasına yardım  eden bir teknik geliştirdiler. Bunlar, erimez maddeler halinde çimento içine  bırakılmaktadır. Fransızlar, radioaktif artıkları bir jel ile tutup polietilenle kaplı çelik  kaplarda saklamaktadırlar.

Nükleer reaktörün faal sahasında insan bulunmaz. Burada, bütün işler, tele-idareli  [uzaktan idare edilen] veya otomatik aletlerle yapılmaktadır. Bu sahanın dışında,  insanlar çalışabilir. Bunlar ancak dikkatli bir yıkama, elbise değişmesi ve başka sıhhî  tedbirler aldıktan sonra, buraları terk edebilirler. Kendini himâye etmek ve radyoaktivite seviyesini  anlayabilmek için, herkesin üzerinde fotoğraf filmleri ve cep sayacı bulunur.  Nükleer reaktöre haricden kimse sokulmaz.

Sigorta şirketlerinin istatistikleri, Amerikan radyologlarının ömürlerinin kısaldığını  göstermektedir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin