Radikalizm

Radikalizm  veya  köktencilik ;  siyaset biliminde  geç  18. yüzyıldan  beri kullanılan bir terimdir.  Latince  “kök” anlamına gelen  radix  sözcüğünden türemiştir. Kullanımı  toplumsal  düzeni büyük oranda etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi  reformlar  üretmeye çalışmak veya bunları desteklemek.

Radikalizm başlı başına aşırı bir  siyasi  görüşe inanmak veya aşırı bir siyasi görüşü desteklemek olabileceği gibi, aşırı olmayan veya aşırı bir görüş olarak doğmamış bir siyasi düşünceyi aşırı unsurlarla yeniden ele almak olabilir.  Aşırılık  anlayışı  subjektif  olabileceği için radikalizm görüşü de subjektif olabilir.

Siyasal alanda radikaller, seçimle iş ba­şına gelen hükümetin ve millet vekillerinin tam yetkili ve devlette en büyük güç haline getirilmesini istiyorlar.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin