Postmodernizm

Postmodernizm kıta Avrupası ve özellikle de Fransa ve Almanya’da ortaya çıkmıştır. Bu görüşe fikir babalığı edenler Alman filozofları Nietzsche ve Heiddeger’dir. Nihilizm ve Anarşizmden beslenir. Aslında postmodernizmin en sert eleştirisi de yine Almanya’dan gelmiştir. Jurgen Habermas akla ve bilime tekrar dönmeyi şiddetle savunmuştur.

Genel olarak sosyal bilimlerde özel olarak sosyolojide bugün en büyük eleştiri postmodernizmden gelmektedir. Postyapısalcılık ile oldukça yakın eleştiriler getirmeleri ise, her ikisi arasında büyük benzerlikler olmasından kaynaklanır. Çoğu zaman da birbirleri yerine kullanılırlar. Kelime olarak anlamı ise, modernizmin ve yapısalcılığın sonu demektir.

Toplumsal olayların yalın hâli yerine karmaşıklığını; determinizm/ belirlenme yerine belirsizliği, birlik yerine çeşitliliği, sentez yerine farklılığı araştırır. Genellemelere varmak yerine tek ve biricik olayları araştırmayı önerir. Nedensel ilişkiler aramak yerine metinlerarasılığı (intertextuality)savunur. Tekrar eden rutin olaylar yerine, bir daha tekrarlanmayan olaylara bakmayı önemser. Sosyoloji için genel geçer bilimsel gerçekler yerine daha gelip geçici şeylerle uğraşmak gibi daha mütevazi bir misyon önerir.

Nesnellik peşinde koşmak yerine duyguların arkasından gitmeyi önerir. Sonuç olarak görececilik/ rölativizm, nesnellikten üstün tutulur ve parçalara ayırma tercih edilir. Bütünleştirme önemsenmez. Sosyolojiyi bir doğa bilimi gibi gören tüm görüşlere karşı çıkarak bunu tekno-bilimsel kültür olarak eleştirirler. Alternatif bir bakış açısı hiçbir zaman aramaksızın sadece eleştirmeyi misyon edinirler.

Postmodernizm, gücünü ve cazibesini uyuma karşı çıkan, çeşitliliği savunan ve bastırılmış grupları destekleyen bir konumdan alır . Postmodern toplumda, bölünmüş ve farklı bilgilerle donatılmış, sınıf, din ve etnik bağlantıların yerini bilgi ve iletişimle aktarılan ‘üst anlatılar’ almıştır. Eğer, bilgi, temelinde bilimselse, modernist; anlatısal bilgi ile işbirliği içinde ise postmoderndir. Örneğin, VsBack’deki bir anlatıya göre, Ana Britannica “modern” iken, VsBack “postmodern” dir.

Modernizm geçmişi bırakıp geleceğe yönelik tasarımları savunurken, modern öncesi çoğunlukla geçmişe odaklanır.Bunların yanında postmodern bakış, bugünü yaşama, gelecekten daha çok bugünde gelecek ve geçmişle bağların koparılmadan buluşmasını amaçlar (Brown Stephen, 1997, s.167)

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin