Postmodern toplumun özellikleri

İroni, parodi, taklit, karışım, alıntı, kelime oyunu, sıkça göz kırpma kabul görmektedir.

  1. Genel İlkelerin Reddi: Oluşturulmuş gerçeklerin alan ve sürelerini sınırlayan değişmez biçimdeki ilkeler ve temellerin reddi söz konusudur.
  2. İstikrarsızlığın Kabulü Ve Kaos, Kriz ve Dengesizliğin Norm Olarak Kabülü: Statükoya yeni seçeneklerin çıkışına fırsat vermediği için denge arzulanmamaktadır.
  3. Kronloji Ve Zaman: Bugün, geçmiş ve gelecek arasında köprü oluştururken, hem gerçeğe geçici sınırlama getirmekte hem de onun yapılandırılmasında bir araç olabilmektedir.
  4. Üst-Gerçeklik: Benzetim ve temsil katı gerçekler ve fiziki koşullardan çok daha fazla insan yaşamıyla bağlantılı olabilmektedir.
  5. Farksızlaşma: Birey ve kurumların kimlikleri karışır ve paylaşılırken bulanıklaşmaktadır.
  6. Parçalanma: Yaşam ardışık olaylar zincirinden daha çok, birbirinden kopuk anlar ve deneyimlerin birleşmesinden oluşmaktadır.
  7. Moda: Önem içerikten daha çok şekil ve biçime kaymaktadır.
  8. Değer sistemlerin değişimleri: Açıklık, farklı sitillere, kendi olma ve yaşama gösterilen hoşgörü postmodern çoğulcu toplumların bir parçası olmaktadır.
  9. Sosyal sınıfların yerini cemaatlerin alması: Her bir birey anlamlar ve semboller kompleksini geliştiren birden fazla cemaate dahildir. Bu cemaatlerin herbirinde, birey farklı bir rol oynar, bu da sınıflandırma uğraşılarını olanaksız kılar. Uygarlığımız sadece insan yaşamının yüzeyselliğinde küreselleşmiştir.
  10. Tüm zıtlıkların aynı anda olabilme olanağı: Gerçeğin ne olduğunun kararlaştırılmasına dayanak oluşturacak tek bir ölçüt yoktur.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin