Postmodern pazarlama

Postmodern pazarlama; mükemmellik yerine sıradanlığı öneren, ortak dili olamayan, her şeyin kullanımına hoş bakan ve her biri kendi dilini yaratmış tüketime yönelik bir gerçeklik , modern pazarlamadaki “ya öyle ya böyle” yerine “hem öyle hem böyle” şeklindeki ilkesizlik ilkesine göre eğlendirici neşeli ve ironik biçimleri savunan postmodernizimin pazarlamadaki yansımasıdır.

Postmodern pazarlama, modern pazarlama anlayışının temel aldığı kitlesel üretim ve kitle tüketimi anlayışına karşıt olarak, bireysel pazarlama kavramını ortaya çıkarmıştır. Kitle pazarlamasında ürün/hizmetlerin, hedef kitlelerini oluşturan çok sayıda insandan oluşan kitlelerle buluşturulması söz konusuyken, postmodern pazarlamada postmodern toplumsal yapının önemli bir unsuru olan birey, postmodern bireyin yaşama biçimi, kararları, davranış tarzları üzerindeki etkileriyle pazarlamacılar için de önemli bir kilit unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda bireysel pazarlama, günümüz pazarlama anlayışında dikkate değer bir yer edinmiştir.

Doğru şekilde kullanıldığı taktirde postmodern pazarlama teknikleri işletmelerin müşteri kazanma maliyetlerini düşürmekte, müşteri sadakatini arttırmakta, müşterileri tanımada ve karlı müşterileri belirlemede önemli fırsatlar sunmaktadır. Müşteriler kullanılan teknoloji sayesinde yaşam şekillerine, gelirlerine, satın alma davranışlarına veya harcamalarına göre sınıflandırılabilmektedir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin