Perspektivizm

Perspektivizm; genel olarak, kavram, ilke ve kabullerden oluşup, insanlara dış dünyayı yorumlama imkânı veren birbirlerine eşdeğer olmakla birlikte, aralarından birini tercih etmenin bir yolunun bulunmadığı perspektif ya da alternatif sistemlerin var olduğunu savunan öğreti.

Perspektivizm, her şeyin bireyin perspektifine bağlı olduğunu, bütün perspektiflerin aynı değerde olduğunu, dolayısıyla mutlak hakikatlerin olamayacağını söyleyen görüştür.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin