Paradoks

Paradoks , görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır.

Çoğunlukla, çelişkili görünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır.

Paradoks teriminin karşılığı olarak  Türkçe ‘de  yanıltmaç ,  çatışkı  ve  çelişki sözcükleri kullanılmaktadır.

Olbers Paradoksu  : Sonsuz bir evrende sonsuz sayıda yıldız olduğu düşünüldüğünde, neden gökyüzü hala karanlık sorusu üzerine tartışılmıştır.

Ayrıca kendi içinde çelişen veya tam tersi şekilde sonuç olarak doğru olan fakat  absürd  veya çelişkili gözüken bir ifadeye (ifadelere veya ifadeler bütününe) de paradoks denmektedir.

Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce olarak da tanımlanabilir. Yani bir nevi çelişkidir.

Türkçe ‘ye,  Fransızca   paradoxe  sözcüğünden türeyerek giren paradoks sözcüğünün,  etimolojik  anlamda kökeni  Yunanca   paradoksos  yani “karşıt-çelişen (düşünce)”dir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin