Okültizm

Okültizm , geçmiş çağlarda doğa,  evren ,  tesirler , insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek  medyumnik  yollarla gerekse aktarılagelen  ezoterik   tradisyonlar  yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır.

Terim   Latince ’de “gizlemek, saklamak” anlamına gelen “occulere” sözcüğünden gelen, “gizli, saklı” anlamındaki occultus sözcüğünden türetilmiş olup, “gizli ve saklı olanın bilgisi” anlamına gelir. Buradaki “gizli ve saklı olan” ifadesi hem görünmeyen aleme, hem doğaüstü denilen fenomenlere ilişkindir.

Okült sözcüğü okültizm adının sıfatı olup günümüzde “okültizm ile ilgili” anlamında kullanılır.

Gizlibilimler de denilen okültizmin kapsadığı alanlar arasında  maji ,  simya ,  astroloji ,  nümeroloji ,  sembolizm ,  teürji ,  psişürji  , kahinlik veya falcılık türleri sayılabilir. Kimileri terimi yalnızca Avrupa okültizmi ile sınırlarsa da, kimi yazarlar diğer kıtalardaki okült çalışmaları da bu terimin kapsamında değerlendirirler.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin