Nilüfer Göle – Modern Mahrem

  • Batı, Aydınlanma çağının fikirleri ve sanayi medeniyeti ile modernliğin tanımını ve liderliğini üstlendikçe, Doğu toplumlan iktidarsızlaşmış ve kendi yerlerini ve tarihlerini Batı modeline göre belirlemek zorunda kalmıştır. Tarihselliği zayıf bu toplumlar, modernliğin tanımına kendi pratiklerinin damgasını vuramamış, yani değişimi ve yenilenmeyi içsel ve yapısal bir süreç olarak üretememişlerdir. Modernliği, yani “yeni” olanı keşfedememiş olan bu toplumlar, tarihlerini sürekli olarak Batı modernliğinin izdüşümünde yakalamaya çalışmıştır. Hatta, İranlı felsefeci Daryush Shayegan’a göre artık Batı medeniyetinin çevresinde (periferisinde) kalan bu toplumlar, “değişim şenliklerine” katılamadıkları için tarihin ve bilginin gerisine çekilmişler ve bu da onlarda “kültürel şizofreni” yaratmıştır.[Daryush Shayegan, Le regard mutile, Albin Michel, Paris, 1989; Yaralı Bilinç]
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin