Nakşibendilik yol âdabı

Nakşibendî yolunun büyüklerinden Ahmed Ziyâeddin hazretleri [kuddise sırrıhû] bu yolun âdaplarını şöyle sıralıyor:
• Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak.
• Tövbesine sadık olmak.
• Haksızlık ettiği kimselerle helâlleşmek.
• Kimseye zulmetmemek, zalime yardım etmemek, ona meyletmemek.
• Hısım akrabanın gönlünü almak.
• Bütün işlerde Hz. Peygamberin [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetinin gerektirdiği edebe uymak.
• Her hususta zihni açık davranmak, dikkatli olmak.
• Bâtıl ve hurafe bütün işlerden uzak durmak.
• İslâmın yasakladığı işleri terkedip, haramlardan sakınmak.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin