Mülksüzleşme

Başta zanaatkârlar ve köylüler olmak üzere, üretim araçlarına sahip olan toplumsal kesimlerin ekonomik ve siyasal gelişmeler sonucunda, sahip oldukları üretim araçlarını kaybetmelerini ifade etmektedir.

Mülksüzleşen toplumsal kesimler; işçi sınıfının toplumsal kökenlerini oluşturmuşlardır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin