Mönü hazırlanırken nelere dikkat edilmeli

Mönü: Restoranın sunduğu mönü seçenekleri, birbiriyle ilişkili bir takım faktörlere bağlıdır. Bu faktörler, müşterinin ödeyebilme gücü, yemek için ayrılan zaman, hitap edilen pazar bölümü ve müşteri tipi gibi sıralanabilir. Eğer restoran işletmesi gelir düzeyi düşük bir müşteri kitlesine hitap ediyorsa, mönü seçimi birkaç etkenden dolayı oldukça sınırlıdır.

Örneğin; mönü üç çeşit yemeğe göre hazırlanır ve fiyat da müşterinin ödeyebileceği bir düzeyde tutulur. Diğer bir etken ise yemekte harcanan zamanın bu kesim için sınırlı olmasıdır. Bu yüzden mönü seçimi müşteri tarafından pek incelenmemektedir.

Mönü, işletme açısından bir pazarlama aracı olduğundan işletmeler mönünün doğru mesajı ilettiğinden emin olmalıdır. İhtiyacı saptanmış ve demografik özellikleri belirlenmiş bir hedef pazara uygun, çekici bir şekilde tasarlanmalıdır. İşletmenin mönü seçiminin, müşteri üzerindeki etkisi fazla olduğundan doğru bir mönünün seçimi müşteriyi etkileyebileceği gibi yanlış bir mönü seçimi de müşteri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilmektedir.

Mönü seçiminde dikkatli olmak hem başarı, hem de rakiplere göre farklı olmak adına yapılması gereken bir çalışmadır.

Mönü
Mönü
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin