Melankoli

Kara sevda, melankoli ya da mâl-i hülyâ (Yunanca μελαγχολίαmelankolia, “üzüntü” < Eski Yunanca μέλας (melas), “kara,siyah”,+ χολή (kholi) kara safra), günümüzde yaygın olarak kişinin az hareketli ve normalden daha heyecansız bir hayat tarzını sürdürdüğü depresyondan kaynaklanan bir duygudurum bozukluğu anlamında kullanılır.

Batı Avrupa’da melankoliye artan rağbet

Eliseo Sala'nın Pia de Tolomei ya da Melankoli tablosu (1846)
Eliseo Sala’nın Pia de Tolomei ya da Melankoli tablosu (1846)

17. asrın başlarında İngiltere’de, edebiyatta ve günlük yaşamda melankoliye yönelik bir ilgi yükseldi. Batı Avrupa halklarında din alanında yaşanan Reform’un İngilizlerde yol açtığı neye inanacakları yönündeki belirsizlikler ve günah, lanet, dinsel kurtuluş mefhumlarına artan ilgi melankoliye olan ilgiyi de artırdı.

Elizabeth sonrası dönem melankolisinin müzikteki en önemli ismi, slogan haline getirdiği “Semper Dowland, semper dolens” (Daima Dowland, daima matem) sözüyle John Dowland’dir. O devrin insanları tarafından “huzursuz tip” olarak adlandırılan melankolik adam tiplemesinin meşhur bir örneği Shakespeare’in Hamlet’indeki Melankoli Dane karakteridir. Hüzün edebiyatında eserler veren diğer bazı yazarlar ise şunlardır: Hydriotaphia, Urn Burial ‘ın yazarı Thomas Browne, Holy Living and Holy Dying ‘ın yazarı Jeremy Taylor. Her iki eserde de ölüm konusu üzerinde çok durulur.

Melankoli ismiyle anılmasa da benzer konulara eğilen Sturm und Drang (yaklaşık Türkçesi, “fırtınalar ve bunalım”) akımı da o devirde Almanya’da etkili olan hüzün kültü olarak tarihteki yerini aldı. Goethe’nin Genç Werther’in Acıları eseri bunun örneklerindendir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin