Mehdi

Mehdi (Arapça: المهدي‎ al Mahdī), Müslümanlar tarafından ahir zamanda dünyaya geleceği ve dünyada İslam’ı hâkim kılacağına inanılan kişidir. Kur’an’da ismi geçmez. Hem Sünni hem de Şii mezhebinde Mehdi inancı görülmektedir.

Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde taksim edecektir. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi, havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır.

Mehdi (a.s) Zülkarneyn ve Süleyman (a.s) gibi bütün dünyaya hakim olacaktır. Haçı kıracak, domuzu öldürecektir. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır.

Mehdi (a.s) Hz. Peygamber (a.s.v)’in yolundan gidecek, uyuyan kimseyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. İhya etmedik sünnet, kaldırmadık bid’at bırakmayacaktır. Ahir zamanda, aynı Hz. Peygamber (a.s.v) gibi dinin icaplarını yerine getirecektir.

Mehdi kelimesi, “hidayete eren ya da hidayete vesile olan” anlamlarına gelmektedir.

Kelime anlamı “kendisine rehberlik edilen” demek olup, Allah tarafından yol gösterilen, hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine nail olan manasını almıştır.

Mehdi, inanca göre deccalin olduğu bir zamanda gelecek ve deccale karşı savaşacaktır.  Hz. İsa  gökten yeryüzüne inince onun yanında olup deccali yenmesine yardım edecektir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin