Kavgam / Mein Kampf

Mein Kampf  (Türkçe: Kavgam), Adolf Hitler‘in hayatını, siyasi görüşünü ve  nasyonal sosyalist  fikirleri açıklamış olduğu otobiyografik bir kitap ve siyasal bir manifestodur.

Hakkında

Kavgam, aslen iki ciltten oluşmaktadır. Hitler bu eserin ilk cildini Kasım 1923’teki Birahane Darbesi’nin ardından 9 ay Landsberg Cezaevi’nde hapis yattığı dönemde dostu Rudolf Hess’e yazdırmıştır (1924). İlk cilt 18 Temmuz 1925 tarihinde basılmıştır. Hitler kitabın ikinci cildini hapisten çıktıktan sonra, 1926 senesinde kaleme almıştır.

Hitler, kitaba “Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit” (Yalana, Aptallığa ve Korkaklığa Karşı Dört Buçuk Yıllık Mücadele) ismini vermek istiyordu. Fakat kitabı basacak yayın evinin sahibi Max Amann bu ismin çok uzun olduğunu bahane etmiştir ve eser “Mein Kampf” (Kavgam) ismiyle basılmıştır.

Eser, 20. yüzyıl siyasal tarihi açısından önemli bir yapıttır. Hitler’in siyasal ve ekonomik tezlerinin yer aldığı, kapitalizmin ve Marksizmin eleştirildiği bu kitap, aynı zamanda bir otobiyografi olması nedeniyle de kıymete değerdir. Kapitalizme ve Marksizme karşı yeni bir politik sistemin önerisi sunulmaktadır; bu bakımdan Kavgam’da Hitler’in kendi politik kuramları yazılı haldedir. Parlamentarizmi, sosyal demokrasiyi ve enternasyonalizmi dönemin sosyopolitik koşulları altında eleştirmiş, Pancermenist idealler üzerine kurulu “Büyük Almanya” hedefini açıkça dile getirmiştir. İkinci cildin son kısımlarında nasyonal sosyalist düzen kurulduğu takdirde Almanya’nın Doğu Avrupa’da gerçekleştireceği politikaları açıklamış olması, onun İkinci Dünya Savaşı yıllarında yapmış olduğu politikaların bir önizlemesidir ve dikkat edilesidir. Hitler, Almanya’nın başta Fransa ve Rusya olmak üzere, rakip devletlerle olan hesaplaşmaları ve bu sorunlar hakkındaki fikirlerini de belirtmiştir.

Aynı zamanda Kavgam, Hitler tarafından Birahane darbesinde (9 Kasım 1923) hayatını kaybetmiş diğer partililere ithaf edilmiştir, bunlar; Alfarth Felix, Bauried Andreas, Casella Theodor, Faust Martin, Ehrlich Wilhelm, Hechenberger Ant, Körner Oskar, Khun Karl, Lefore Karl ve Neubauer Kurt’tur.

İçerik

İlk ciltte, hayatını, siyasi görüşlerinin oluşumundaki etkenleri,  Yahudiler  hakkındaki ilk fikirleri ve bu fikirlerinin hangi yönde, nasıl geliştiğini, neden bu düşüncelerinin oluştuğunu, savaş anıları da dahil olmak üzere kişisel anılar çoğunlukta ve dönemin sosyo-politik yapısı incelenmektedir. İlk cilt 12 bölümden oluşmaktadır.

İkinci cilt ise  Nazi Partisi ‘nin parti programı ve ideal devlet yapısı üzerine yazılmış bir doktrin olmakla birlikte, Almanya’nın ileriki dönemlerine dönük fikirlerini beyan ettiği ve öğütler verdiği bir kitaptır. Toplumsal düzen, sosyal yaşam, ekonomik sistem, gençliğin yetiştirilmesi, aile yaşamı, eğitim-öğretim, millet, ırk ve devlet gibi konular hakkında fikirlerini açıkladığı bu ciltte nasyonal sosyalizmin öngördüğü sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeni bildirmiştir. İkinci cilt 15 bölümden oluşmaktadır.

Satış kısıtlamaları

Kitap, günümüzde  Almanya ,  Fransa ,  Avusturya ,  Polonya  ve birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmış bulunmaktadır.

Kitabın yayın hakları Bavyera hükümetinin elindedir. Bavyera hükümetinin kitabı basan yayınevleri hakkında Türk mahkemelerinde açtığı dava sonunda, varılan karar uyarınca kitabın yayımlanması ve satılması Türkiye‘de yasaklanmıştır  ancak bu yasak daha sonra kaldırılmıştır ve  Türkiye ‘de halen satılmaktadır.

Kitaptan alıntılar
  • Seçim yolu ile büyük bir adam bulup çıkarmak, bir iğnenin gözünden deveyi geçirmek kadar zordur.
  • Kuvvetli, yalnız kalınca daha kuvvetlidir.
  • İnsan ancak sevdiği ve inandığı şey uğruna mücadele eder.
  • Babama saygı ile bağlanmıştım, annemi ise sevmiştim.
  • Konuşma yeteneğim babam tarafından takdir edilmiyordu. Ailem benim davranışlarımdan dolayı endişeleniyordu.Konuşma hevesim yavaş yavaş kaybolurken, kişiliğime daha uygun becerilerim ortaya çıktı. Babamın kütüphanesinde elime geçen askeri konularla dolu çeşitli kitapları ve 1870 – 1871 Alman Fransız savaşlarına ait yazıları büyük bir dikkatle okuyordum. Kısa zamanda kahramanlık, ahlaki düşüncelerimde birinci sıraya geçti. Savaşa ve askerliğe ait şeylerin tamamını her türlü kaynaktan toplamaya başladım.
  • Siyasi kuruluşlar karşılıklı çıkarlarından dolayı birbirleriyle göstermelik olarak anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim ve partim bu çıkar gruplarıyla kesinlikle anlaşamaz, çünkü benim doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbetteki geçici antlaşmalar söz konusu olamaz.
  • Millî olmayan bir hükûmet milleti her vasıta ile felâkete götürdüğü zaman, bu milletin her ferdinin millî duygulara kapılarak isyan etmesi hak değil millî bir görev olur.
Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin