Kast sistemi

Kast, kapalı bir toplumsal tabakalaşma sistemidir ve bireyler kast sistemi içindeki statülerine doğumlarıyla sahip olmaktadır ve bu statü yaşam boyu aynı kalır.

  • Kast sistemi Hindistan’a özgüdür.
  • Kast sistemi kapalıdır ve kastlar arası geçişe olanak vermez.

Kast sistemi doğum temelinde ortaya çıkan bir sosyal tabakalaşma sistemidir ve sisteminin klasik örneği Hindistan’da görülmektedir. Bu tabakalaşma sisteminin evrensel olmadığı ve ortaya çıktığı coğrafya ve kültür ile ilişkili olduğu söylenebilir. Herşeyden önce kast sistemi kapalı bir sistemdir yani kişinin içinde doğduğu kast gelecek yaşamını belirler ve başka bir kasta geçme olanağı yoktur.

Kast sisteminin en önemli özelliği, doğumdan itibaren tüm insanlar arasında görevlerin, hakların, sorumlulukların ve gücün kesin kurallarla belirlenmiş olmasıdır, yani kastlar arasındaki farklılıklar belirgindir ve değiştirilemezdir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin