Kalite

Kalite, literatür araştırıldığında kalite kavramı ile ilgili değişik tanımlar bulunmaktadır. Örneğin günümüzün en önemli, pazarlama gurularından olan Philip Kotler kaliteyi, ürünün müşteriler tarafından değinilen veya ima edilen istekleri karşılayabilme yeteneğine sahip niteliklerinin toplamıdır, şeklinde tanımlamıştır. Başka bir deyişle kalite hizmetin üreticisi ve onun tüketicisi arasında bir “köprü” görevi görmektedir.

Kalitenin mimarlarından Juran kaliteyi, tüketicinin istediği, estetik, dayanıklılık, güvenilirlik v.b gibi özelliklere sahip hatalardan arındırılmış ürünlerin kullanım amacına uygunluğu olarak tanımlamaktadır. D.Garvin için kalite ise, müşteri sikayetlerini önleme olarak değil müşterileri memnun edebilmenin bir aracıdır.

Kalite olgusuna genel olarak baktığımızda tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına uygunlukla ilgili olduğundan, bir ürün veya hizmetin aynı kalitede, aynı kültür ve ülkede olsa bile birçok değişik etkenlerden dolayı ( yaş, tecrübe, eğitim v.b.) kişiler tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. Bu yüzden kalite kavramı her zaman için işletmeler açısından temel kavramlardan biri olmuştur. Çünkü kalitenin üretim maliyetlerini düşürme, verimliliği artırma, pazar payını geliştirme gibi stratejik faydaları bulunmaktadır.

Kalite günümüzde artık teknik bir kavram olmaktan çıkmış, daha çok stratejik bir kavram haline gelmiştir. Geçmişteki kalite anlayışına bugün müşteriyi memnun etme boyutu da eklenmiştir. Yani kalite bir yolculuktur ve kaptanı da müşterilerdir. O yüzden eski alışkanlıklar ve algılardan kurtularak hedefimizi, bizi var eden müşteriyi memnun etmek olarak belirlememiz gerekmektedir.

Günümüz işletmelerinin en büyük sorunu artık tamamıyla global bir köy halini almış dünya ekonomisine ayak uydurma sorunudur. Her an değişen piyasa koşullarında alternatifler çoğalmakta ve tüketicilerin ayağına kadar gelmektedir. Bu koşullar karşısında işletmeler kaliteye ve kaliteyi ilke edinen yöneticilere ihtiyaç duymaya başlamıştır. Yaklaşık 20 yıl önce kalite sadece ürün için telaffuz edilirken, bugün her boyutta günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Ürün kalitesi, hizmet kalitesi, organizasyon kalitesi, toplum kalitesi, yaşam kalitesi v.b.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin