Kahtani

Kahtani: Bazı alimlere göre Kahtânî’in adı Cehcah ’tır. Ve saltanatı 20 yıl kadar sürecektir. Bazılarına göre, bu zat Hz. Mehdi’den sonra çıkacak ve onun yolunu tâkip edecektir. “İnsanları asasıyla sevk/idare etmesi” ifadesiyle kendisi bir çobana benzetilerek raiyetine karşı güzel ve âdil idaresine, güçlü saltanatına işaret edilmiştir(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

Kahtani, kaynaklarda hazreti Mehdi’nin emir olarak tayin edeceği kişi olarak geçer.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin