Japonya’da hükümet ve siyasi organlar

1947 yılında yürürlüğe giren Japonya Anayasası üç ilkeye dayanmaktadır; halkın egemenliği, temel insan haklarına saygı ve savaşı reddetme.

Ayrıca, devlet idaresinin üç organı olan yasama (Meclis), yürütme(Bakanlar Kurulu) ve yargı (mahkemeler) bağımsızlığı Anayasa ile hükme bağlanmıştır.

Meclis Japonya’nın ulusal parlamentosudur ve devletin en yüksek ve tek kanun yapıcı organıdır. 480 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 242 sandalyeli Senato’dan oluşur. 20 yaşını dolduran her Japon vatandaşı seçimlerde oy kullanabilir.

Japonya’nın parlamenter sistemi İngiltere ve Kanada’ya benzemektedir. ABD veya Fransa’nın aksine, Japonya’da başkan doğrudan seçimle belirlenmemektedir. Meclis üyeleri kendi aralarından bir kişiyi Başbakan seçerler. Başbakan Bakanlar Kurulunu oluşturur ve idare eder. Bakanlar Kurulu, yürütme erki bakımından Meclis’e karşı sorumludur.

Yargı yetkisi yüksek mahkeme ile onun altındaki kademe mahkemeleri, bölge mahkemeleri ve dar yetkili mahkemelere tanınmıştır. Yüksek mahkeme, Hükümet tarafından atanan bir baş yargıç ve 14 yargıçtan müteşekkildir. Davaların çoğu bölge mahkemeleri tarafından görülür. Trafik ihlalleri gibi sorunlarla dar yetkili mahkemeler ilgilenir.

Japonya’da 47 eyalet ve çok sayıda belediye vardır. Bunların eğitim, refah ve diğer kamu hizmetlerinin verilmesi ve altyapı gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Belediyeler hizmet sahaları nedeniyle halka oldukça yakındır. Belediye başkanları ve yerel komite üyeleri yerel seçimlerde halk tarafından seçilmektedir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin