Japonya’da çocuklar ne öğreniyor

Nisan ayı itibariyle altı yaşını doldurmuş Japon çocukları ilkokul birinci sınıfa başlarlar. İlkokul sınıflarında genellikle 30-40 öğrenci bulunur.

Gördükleri dersler Japonca, matematik, fen, sosyal bilgiler, müzik, el becerileri, beden eğitimi ve ev ekonomisidir (basit yemek yapma ve dikiş becerileri). İngilizce öğretmeye başlayan ilkokulların sayısı giderek artmaktadır.

Öğrenciler shodo (kaligrafi) ve haiku (şiir) gibi geleneksel Japon sanatlarını da öğrenirler.

Shodo, mürekkebe batırılmış fırça ile kanji adı verilen ve Doğu Asya ülkelerinin pek çoğunda kullanılan, her biri kendi başına bir anlama sahip yazı karakterleri ile kana adı verilen ve kanjiden türetilmiş hece alfabesinin sanatsal biçimde yazılmasıdır.

Haiku ise yaklaşık 400 yıl önce Japonya’da geliştirilmiş bir şiir biçimidir. Haiku, 5-7-5 hece sayılı 3 dizeden oluşan toplam 17 hecelik kısa şiirdir. Çok basit ifadeler kullanılmakla birlikte derin duygular aktarılır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin