İzinli pazarlama ve Geleneksel pazarlama arasındaki farklar

Godin reklam kirliliğine neden olan geleneksel pazarlama yöntemini “Tacizkar Pazarlama” olarak tanımlamaktadır. Ve gelecekte bunun kitle pazarlamasında kullanılacak kötü bir araç olarak hatırlanacağını söylemektedir. Tacizkar pazarlamada tüketicinin ilgisini çekebilmek için kullanılan kesme yöntemi günümüzde yoğunluğunun, şiddetinin ve sayısının artması sonucu etkisini azaltmaya başlamıştır. Buna bir alternatif olan izinli pazarlama ise keşfedilmeyi bekleyen bir çözüm olarak günümüz pazarlama anlayışındaki yerini almıştır.

Günümüzde doğrudan pazarlama araçlarının yaygınlaşması beraberinde bir takım sorunları da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların başında, günde onlarca, yüzlerce doğrudan posta,telefon ve e-posta alan tüketicilerin bu tür mesajlara karşı duyarsız kalmaya başlamasıdır. Böyle bir ortamda bir tarafta, mallar ve hizmetler hakkında hedef kitlesine bilgi aktarmaya çalışan işletmelerin, diğer tarafta bu bilgilerle bıkkınlık sebebiyle ilgilenmeyen tüketiciler yer almasıdır. İşte bu durum İzinli pazarlama anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

İzinli pazarlamada tüketici pazarlama etkinliklerine gönüllü olarak katılır. İzinli pazarlama: Kişiseldir; mesajlar kişiye özeldir; Manalıdır; kişinin ilgi alanına girer; Beklenir; insanlar sizden gelecek haberleri beklerler.

Tacizkar pazarlama ve izinli pazarlama arasında net bir ayrım vardır. Tacizkar pazarlama tüm zamanını ilgi çekmek için harcarken izinli pazarlama sürekli iletişim seçeneğini kabullenen, zamanla müşteriye dönüşecek yabancılarla ilgilenir. (Burada tacizkar pazarlama, geleneksel pazarlama oluyor.)

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin