İzinli pazarlama ve Birebir pazarlama arasındaki ilişki

Aslında izinli pazarlama tamamıyla yeni bir kavram değildir. Sadece eski bir kavramın yeni biçimidir. İzinli pazarlamadan öncede birçok işletme birebir pazarlama yöntemiyle müşterilerini tanımış onlarla iletişim kurmuştur.

Birebir pazarlamada birey müşteri olduktan sonra izin alınmaya başlanırken; izinli pazarlamada hem satış öncesinde hem de sonrasında müşteriye odaklanılır. Bu bağlamda birebir pazarlama müşteri sadakatini artırmak için müşterilerle ilişki içine girerek müşteriden daha fazla miktarda sipariş veya iş almak için, tasarlanıp faaliyete geçirilen bir pazarlama stratejisidir diyebiliriz.

Birebir pazarlamanın işletmelere sağladığı en önemli avantaj, müşteri sadakatini artırmada bir kaldıraç görevi görmesidir. Birebir pazarlama odak noktasına mevcut müşteriden nasıl daha fazla değer elde edilebileceğini koyarken, izinli pazarlama ise mümkün olan en fazla sayıda müşteri adayını bulup, bunları müşteriye dönüştürmeye odaklanır. Daha sonra aldığı izinleri sürekli kaldıraçlandırır. Bunun yapılabilmesi için birebir pazarlamada bahsedildiği gibi öncelikle bireyler birer yabancı olarak görülmeyip birebir ilişkiler başlatılmalı ve bu ilişkiler sonucunda bireylerden alınan izin ve bu ilişkiler esnasında yine izinli olarak elde edilen bilgilere dayanan bir pazarlama iletişimi ilişkileri yönetimi stratejisi benimsenmelidir. Sonuç olarak bu iki yaklaşım birbirinin tamamlayıcısı durumundadır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin