İşlevselcilere göre kapitalizmin küreselleşmesi

İşlevselci yaklaşıma göre iş ve çalışma, sosyal dayanışmanın temelidir. Durkheim tarafından da belirtildiği üzere geleneksel toplumlarda “mekanik dayanışma”, modern toplumlar ise “organik dayanışma” vardır. Kentlerde artan nüfus sonucu ortaya çıkan iş bölümü insanların birbirine bağımlı olmasına yol açar.

Örneğin taksi ve otobüs şoförleri greve giderlerse ulaşım durur. Aynı şekilde günümüzde küresel ölçekte, uluslararasında iş bölümü ve bağımlılık ortaya çıkmıştır.

Küresel boyutta dev şirketler kapitalist sistemde güç kazanmıştır. Onların müdahalesi sistemi işlemez hâle getirebilecek güçtedir. Bu dev şirketlerin bir özelliği de sahipleri ile yöneticilerinin ayrı olmasıdır. Bunlara “korparasyonlar” (corparations) denilmektedir. Bunların binlerce hissedarı vardır. Buna rağmen vergisini ödeyen, kâr ve zararlarını paylaşan bir yapıya sahiptirler.

Ulus ötesi dev şirketlerin kötü yönetildiğinde uğranılan zararlar ölçüsüzdür. Ancak işlevselciler bunu göz ardı ederler. Onlara göre tüm dünya kuzey ve güney veya doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür ve birbirine bağımlıdır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin