İslam’da peygamberler

İslam’da peygamberler, Allah’ın dünyadaki elçisi kabul edilir. İslam’a göre peygamber kabul edilen kişilikler 124.000’den fazladır.

Kur’an’da 25 peygamberin ismi geçer. Kuranda geçen peygamberlerin yaklaşık kronolojik sıra ile Hz.Adem, Hz.İdris, Hz.Nuh, Hz.Hud, Hz.Salih, Hz.İbrahim, Hz.Lut, Hz.İsmail, Hz.İshak, Hz.Yakub, Hz.Yusuf, Hz.Eyüp, Hz.Şuayb, Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.Zul-Kifl, Hz.Davud, Hz.Süleyman, Hz.İlyas, Hz.Elyesa, Hz.Yunus, Hz.Zekeriya, Hz.Yahya, Hz.İsa ve Hz.Muhammed’dir.

İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı  Yahudilik  ve  Hıristiyanlık ‘ta peygamber kabul edilmez. Hz.İsa,  Yahudilik  tarafından, Hz.Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.

İslam’da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır:  Zebur,  Tevrat,  İncil,  Kur’an .

Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes, Tevrat ile İncil’lerin dördünü kapsar. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar), Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.

Hz. Muhammed, İslam’a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir.

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir.” ( Al-i İmran Suresi , 1)

“Buna rağmen daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik.”  Zuhruf Suresi , 6)

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin