İşgal altındaki Almanya’da ABD gıda politikası

İşgal altındaki Almanya’da ABD gıda politikası ,  II. Dünya Savaşının  sona ermesinin ardından 2 yıl boyunca  ABD  hükümeti ve belli oranda  Müttefik Devletler  tarafından  Almanya ’nın Batı kısmında uygulanan gıda politikasıdır.

Almanya’ya gönderilen gıda yardımları ABD tarafından 1945 yılı Aralık ayına kadar engellenmiştir. Buna gerekçe olarak Almanya halkının savaş sonrasında diğer Avrupa halklarının maruz kaldığı yaşam standartlarıyla çelişen bir konuma sahip olmadığı belirtilmiştir.

Nazi Almanyası ‘nın teslim olmasından sonra ABD teslim olan Alman askerlerini  savaş esiri  yerine  silahsızlandırılmış düşman kuvvetler  olarak tanımladı. Buna göre Alman esir askerleri  Cenevre Konvansiyonu ‘na dahil edilmemiş ve buna göre kendilerine verilmesi gereken asgari gıdadan mahrum kalmıştır. ABD tarafından Cenevre Konvansiyonunun hükümlerinin uygulanmamasının iki sebepi vardı. Bunlardan birincisi artık Nazi Almanyası varolmadığı için ABD’li savaş esirlerine misilleme yapma ihtimali ve tehlikesi bulunmuyordu. İkincisi ise savaşın getirdiği yıkımdan sonra sivil toplumun bile beslenmesi büyük bir sorun teşkil ederken ABD’ye karşı savaşmış çok sayıdaki Alman askerine  Cenevre Konvansiyonu ‘nun yüksek standartlarını uygulanması istenmiyordu.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin