İlişkisel pazarlamanın avantajları

Firmaların Pazarlama faaliyetlerinde İlişkisel pazarlama anlayışını benimsemelerinin uzun vadede sağladığı avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

– Mevcut müşteriyi elde tutma yoluyla müşteri sadakatinde artış sağlanmaktadır.
– Müşterinin işletmeye sağladığı karda artış görülmektedir. Bunu nedeni müşterinin aldığı hizmetten memnuniyetinin sonucu olarak daha fazla alım yapması ve mevcut müşteriyle çalışmanın yeni müşteri elde etmekten daha az maliyetli olmasıdır.
– Müşteri açısından da bir isletmeyle uzun dönemli ilişkiler kurmanın çeşitli yararları bulunmaktadır. Hizmet sunucusu ile uzun dönemli ilişkiler kurmak, müşterinin kendisini iyi hissetmesini sağlar ve yasam kalitesine katkıda bulunur.
– Müşterilerden ömür boyu elde edebilecek değerin maksimize edilmesini sağlar.
– Satış sürecini oluşturma ve geliştirme olanağı sağlar.
– Satış sürecinin verimsizliğini ortadan kaldırır.
– Mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış olanağı sağlar.
– Müşteri kaybının minimize edilmesini ve müşteri sadakatinin arttırılmasını sağlar.
– Pazarlama bütçesinden tasarruf sağlar.
– Müşteri ile ilgili bilgi toplanmasını sağlar.
– İş süreçlerinin standardizasyonunu ve otomasyonunu sağlar.
– İşletmenin verimliliğini artırır.
– Belirli hedef kitlelere promosyon ve kampanya yapılmasını sağlar.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin