İktidar

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler. Örneğin, krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, seçimle iş başına gelen seçilmişlerdir. Yöneten ve yönetilenlerin olduğu bir toplumda var olan kısıtlı kaynakları yönetilenlere tek başına dağıtma şansını elinde bulunduran kişidir.

Ona sahip olanın ilk yapması gereken şeyin onu korumak olduğu olgu.
Yoksa iktidar hırsı nedeniyle yerine her an başka biri geçebilir. Bu bağlamda iktidarın ilk amacı varlığını sürdürmektir.

Varlığını sürdürmek için yine kendini ve otoriteyi kullanır ve böylece kendini, kapsamını genişletmiş olur. Bu genişletilmiş yeni durumunu koruyabilmek için daha fazla iktidara, otoriteye ihtiyaç duyar ve yine kendini kullanır ve yine genişler ve yine kendini arttırır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

“İktidar” için 1 yorum

  1. tüm tarihin etrafında döndüğü ana öbeklerden biri. iktidardakiler ve iktidarda olmayanların savaşımı mikro düzeyden makro düzeye bir geçişkenlikler ağıdır. gündelik hayatın tüm veçhelerinden siyasal sisteme, akademik ortamdan işyeri disiplinine, kadın erkek ilişkilerinden arkadaş ilişkilerine, cinsel münasebetler ve aşka dair söylemlerden siyasal söylemlere kadar her alanda görülen dinamik bir süreçtir. erk odakları – ki betimlemekle bitmez – arasındaki akışkan hareket nihai olarak total bir iktidar bloğu olarak tekil bireyler tarafından algılanır. lakin kaynağını aradığınız yerde size nanik yapıp, aramadığınız ve hiç ummadığınız yerde (mesela kendi davranışlarınızda) yeniden karşınıza çıkar. iktidar daima kendisini meşrulaştıran ve kendi hakikatini kuran bir söylemle birlikte vardır.

Düşüncenizi belirtin