İbn-i Haldun’a göre asabiye türleri

Aslında ibni Haldun iki tür asabiye sınıflar:
2- Nesep/soy Asabiyesi: Bedevilerde ve göçebelerde daha çok görülür.
1- Sebep Asabiyesi: Yerleşik toplumlarda daha yaygındır. ibni Haldun’a göre sebep asabiyesi, kişilerin hayatını anlamlandıran, uğruna yaşamı feda etmeyi göze aldırabilecek yüksek bir değer veya inançtır. Bu yüzden yerleşik toplumlarda sebep asabiyesi gelişir ve millet ortaya çıkar. Çünkü millet ideali olan insanlar büyük özverilerle oluşturdukları sebep asabiyesine bağlanırlar ve artık nesep/soy asabiyesine ihtiyaç duymazlar. Bundan sonraki mücadele milletler ve uygarlıklar arasında cereyan eder.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin