İbadet

İbadet, kulluk yapmak, itaat etmek, boyun eğmek demektir. Niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan, Cenâb-ı Hakka yakınlık ifade eden ve özel bir şekilde yapılan taat ve fiillerdir.

İbadet, yüce Allaha gösterilen saygı ve hürmetin en yüksek derecesini ifade eder. İbadetler yalnız Allah rızası için yapılır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin