Hunlar

Hunlar  veya  Hun Türkleri,  Kavimler Göçü  ile  Roma İmparatorluğu ‘nu istila etmesiyle bilinen  göçebe  kavimler topluluğuna verilen ortak addır.

Hunlar;  Ogurlar,  Tunguzlar,  Moğollar  ve  İrani kavimlerle  birlikte  Türk boylarından  toplulukları da içeren birçok asyatik etnik gruptan meydana gelmiştir.

Attila  önderliğinde  Avrupa Hun İmparatorluğu ‘nu kurmuşlardır.  Büyük Hun İmparatorluğu ‘nu  Türk  boyları kurmuş, yönetmiş;  Türk kültürü  devlete şeklini vermiştir.

Batıya kayan  Kuzey Hiung-nu  olduklarına dair kanıtlanmamamış bir tez mevcuttur. M.Ö. 3. yüzyılda bugünkü  Kazakistan ‘dan  Volga – Don havzalarına ulaştıkları tahmin edilmektedir.

M.S. 375’te Hunların  Ostrogotları  (Doğu Gotları) içine alıp  Vizigotları  (Batı Gotları) kovması Kavimler Göçü’nü başlatmıştır. Hunlar  Pannonia ‘ya (bugünkü  Macaristan ) yerleştikten sonra 433’te  Batı Roma İmparatorluğu  generali  Flavius Aetius  ile anlaşarak Pannonia ve  Illyricum ‘un (bugünkü  Slovenya ,  Hırvatistan  ve  Bosna-Hersek ) bir kısmının hükümdarlığını Batı Roma İmparatorluğu’na kabul ettirmişlerdir. 441’de  Attila  önderliğinde  Doğu Roma İmparatorluğu ‘nu istila etmiş ve  Hun İmparatorluğu ‘nu kurmuşlardır.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin