Hristiyanlarda bulunan 666 inancı nereden gelmiştir?

Hıristiyanlarda bulunan 666 inancı nereden çıkmıştır?
Bazı Hıristiyan alimleri Peygamberimizi (asm) deccal olarak değerlendirmiştir ve bunu ebced hesabı ile doğruladıklarını iddia etmişlerdir.

Değerli kardeşimiz,

– Araştırmacıların verdiği bilgiye göre, 666 sayısının ne zaman ve neyin simgesi olarak ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi yoktur.

– Bu sayı efsanesini, Babil krallığına kadar götürenler vardır.

– Hıristiyan ilahiyatçılar, burada geçen 666 sayısının “şeytan, Mesih karşıtı (Deccal) ve Peygamberlik iddiasından bulunan üçlü birliğinin gizli şifresi” olduğu yorumunda bulunuyorlar.

– Katolik Kilisesi ise 666 sayısının İslamiyeti ve Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğini simgelediğini öne sürmüştür. Onlara göre Hz. Muhammed’in (asm) adının Grekçe yazılım ve harflerdeki sayısal toplamı 666 idi ve Canavar’ı simgeliyordu.

Bu kurgu, Katoliklerin ne kadar cahil, İslam’a karşı ne kadar ön yargılı ve dinlerinde ne kadar mutaassıp olduğunu göstermektedir.

Halbuki, onlara göre de bu sayının simgelediği kişi (Anti Crist/deccal), Hz. İsa Mesih’in karşıtı olan biridir. Oysa Hz. Muhammed’in hadis öğretilerinde ve Kuran’da Hz. İsa’nın hak peygamber olduğu vurgulandığı gibi, Yahudilerin Hz. Meryem hakkındaki iftiralarına karşı, onu temize çıkaran ve onun bir iffet abidesi olduğuilan edilmiştir.

Kaldı ki, Hz. Muhammed Arap’tır ve ismi de Arapçadır. Onun isminin ebced/rakam değeri -Grekçe değil- Arapça harflerine göredir. Arapçada ise, “Muhammed”kelimesinin ebced değeri: 92’dir; Mim harfinin şeddesi de sayılsa, 132 eder.

– Hıristiyan aleminde 666 sayısı İncil’de Yunanna’nın “Vahiy” bölümünde (13-18) geçiyor. Yuhanna’daki vahiyde İncil’in Türkçe çevrisine göre, “Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Bu sayı bir insanı simgeler. Sayısı 666’dır” deniliyor.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin