Hipotez

Hipotez, belli bir olay ya da olguyu açıklamak amacıyla gerçekleştirilmiş olan açıklama taslağı, bir probleme muhtemel bir çözüm olarak öne sürülen düşünce ya da kabul.

Hipotez, olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan bir önerme.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin