Hiperseksüalite

Hiperseksüalite, cinsel dürtüleri çok artmış ya da cinsel aktivitesi son derece sık veya aniden beliren kişiler için kullanılan terimdir. Hiperseksüaliteye bazı tıbbi durum ve uygulamalar neden olabilmesine rağmen, çoğu durumda nedeni bilinmemektedir. Bipolar bozukluklar gibi ruhsal sağlık sorunları hiperseksüalitenin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.[1] Ayrıca alkol ve bazı ilaçlar kişilerdeki sosyal ve cinsel çekingenlikleri etkileyebilir. Bir dizi hiperseksüaliteyi açıklamak veya tedavi etmek amacıyla bazı teorik modeller kullanılmıştır. Özellikle popüler medyada en yaygın olan kanı, bu kişilerin cinsel bağımlı olduklarına dair yaklaşmdır fakat bu kanı üzerinde seksolojistler herhangi bir görüş birliğinde bulunmamaktadır. Bu durum için yapılan açıklamalar genel olarak, eylemin kompulsif davranışlar ve dürtüsel davranış modelleri olduğu yönündeki teorileri içerir.

Dünya Sağlık Örgütü, Hastalıkların Uluslararası Sınıflamasında (ICD-10) “Aşırı Cinsel Tahrik” (F52.7 koduyla)[2] —erkeklerde aşırı cinsel istek, kadınlarda ise nemfomani olarak ayrılmıştır— ve “Aşırı Mastürbasyon” (F98.8 koduyla) olarak belirtmiştir.[3] Herhangi bir özel teori ima edilmeden, teşhis edilmesi için Hiperseksüal bozukluğu isim önerisinde bulunulmuş fakat resmî tanılar listesinde bu ada yer verilmemiş ve DSM kitabına eklenmesi belirtilmiştir.[4]

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabında psikiyatrik bozukluklar listesine cinsel bağımlılık olarak eklenmesi önerisini ret etmiştir. Bazı yazarlar, aşırı cinsel dürtüler teriminin insanları etiketlediğini savunarak, bunun insanların kendi kültür veya akran grubu normlarına uymayacağını ve tüm bunların hiperseksüalite için tartışılmasının mantıklı olmadığını sorgulamışlardır.[5]

Epidemiyoloji

Hiperseksüel ya hiperseksüel olduğuna inanılan insanların sayısının ne kadar olduğu bilinmemektedir. Bunun ile ilgili bazı tahmin çalışmaları yapılmış olsa da; yapılan bu çalışmaların hangi bazda olduğu bilinmemektedir.[6] Çalışmalardaki tahminlere göre ABD nüfusunun %3-6 kadarı hiperseksüeldir.[6]

Hiperseksüalite için kullanılan birçok terim, kültürel veya arkadaş grubu normlarına göre değişiklik göstermektedir. Anket çalışmaları olasılıksız örneklemelerinde erkeklerin %3-5’inin günlük bazda mastürbasyon yaptığını söylerken,[7] Kinsey çalışmalarında, erkeklerin %7,6’sının günlük olarak ya da daha fazla günde önde gelen bazı cinsel davranışlardan (mastürbasyon, cinsel ilişki, oral seks vb.) orgazm olduklarını belirtmektedir.[8] Laumann ise çalışmalarında (cinsel davranışlar hakkında büyük ölçekli temsilcisi anket) [9] 18 ile 59 yaş arasındaki erkeklerin %1,9’nun günde bir defa, %1,2’sinin ise günde bir defadan daha fazla mastürbasyon yaptığını tespit etmiştir.

About these ads

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin