Hijra

Hijra  ( Urduca : ہجڑا ,  Hintçe : हिजड़ा),  Güney Asya  kültüründe  üçüncü cins  olarak kabul edilen kişiye verilen isimdir.

Hijra olmak için bir kişinin hadım edilmesi gerekmektedir. Hijralar genelde renkli giysiler giymekte, ağır bir makyaj yapmakta ve çeşitlil takılar takmaktadırlar.

Hindistan ‘daki hijralar, bir  fahişe  ile aynı düzeyde bir sosyal konuma sahiptir.

Kendi locaları vardır.

Hijralar en çok  Ekber Şah  döneminde önem kazanmıştır.

Türkiyede olduğu gibi fuhuş yaparak geçinmek zorundadır artık Hindistan’da Hijralara eskisi kadar değer verilmemekle beraber gelir düzeyleri hala ortalamaya göre çok yüksektir. Localarını kimsesiz çocuklara bakıp büyüterek ve hadım ederek devam ettirirler.

Bir kimsesiz erkek çocuğu Hijra locası tarafından kabul edilirse, çocuğun bakımını Hijralar üstlenmiş demektir ve bu çocuklar locanın devamını sağlar.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin