Hesaba faiz verilmesi

Faiz oranları konusunda Bakanlar Kurulu, T.C. Merkez Bankasını yetkili kılmıştır. T.C.Merkez Bankası da bankaları faiz belirleme konusunda serbest bırakmıştır. Bankalarda verecekleri faizi serbestçe tayin edebilmekte, hatta belirli büyüklükteki mevduata genel olarak uyguladıkları oranın üzerinde faiz verebilmektedirler.

Tüm mevduatlarda, paranın yatırıldığı ve çekildiği güne faiz verilmez. Faizin başlangıç tarihi valör tarihidir.

Valör, paranın bankaya yatırılışını takip eden ilk iş günüdür. Örneğin, Cuma günü yatırılan paranın valörü, pazartesi günüdür. Faizle ilgili diğer bir kavram da vadedir. Vade; valör ile hesabın kapatılma günü arasındaki süredir.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin