Henry Ford’un Yahudilik hakkındaki sözleri

YAHUDİLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ !!!

Dünyaca ünlü Ford Motor Company’nin kurucusu olan Henry Ford’un Yahudilerle ilgili tespitleri kayda değer ve ilginçtir. Henry Ford “Beynelmilel Yahudi” adlı kitabında, Yahudilerin topluma kendi zevklerini aşılamak ve düşüncelerini etkilemek için tiyatro ve sinemayı bile kullandıklarını belirtir.

Ayrıca Ford, Tiyatroda yahudi hâkimiyetinin sebep olduğu büyük felaketin ise, yahudinin dokunduğu her şeyi ticarete dönüştürme ihtirası olduğunu belirtmiştir.

Yahudilerin müzik piyasasına da etkisi olmuştur. Korsan yayıncılığın mimarı da Yahudilerdir. Ayrıca Ford, süprüntülü, çamurlu, baştan çıkarıcı notaların da Yahudi kaynaklı olduğundan bahseder.

Bununla ilgili olarak “Bilge Siyonist Liderlerinin Protokolleri” nde kanımızı donduracak yazılar yer almaktadır: “Kasıtlı olarak tasarladığımız prensip ve nazariyelerden oluşan eğitim sistemiyle yabancıların çocuklarını yanlış yollara sevk ettik, aptallaştırdık ve maneviyatlarını yok ettik.” (9. Protokol)

Protokollerde geçen birkaç yazıya bakalım:

“Din adamlarını gözden düşürmek için gerekli olan her şeyi çok önceden planladık.” (17. Protokol)

 

“Bu sebeplerden dolayı dinleri yok etmeliyiz, yabancıların kafasından Tanrı ve ruh inancını kazımalıyız ve yerlerine ise ilmi konuları ve dünyevi ihtirasları, yerleştirmeliyiz.” (4. Protokol)

6 Ağustos 1948 tarihli Yahudi gazetesi “Jewish Chonicle” de Amerikalı Yahudi bir muhabirin yazdıkları da kayda değer: “Sorun üzerine kafa patlatan kimselerin ihmal ettikleri en önemli husus, Yahudilerin Amerikan yaşam biçimi üzerindeki etkileridir. Basın-yayın kuruluşlarında (radyo, film, tiyatro, gece kulüpleri) sergilenen manzara, Amerikan kültürünün Yahudi rengine bürünmüş olmasıdır!””

Spor üzerinden nasıl kumar oynandığını ise Ford şu şekilde özetlemektedir:

“Yahudilerce takımlar üzerine konan yüksek paralar, oyunculara verilen rüşvetler, satın alınan kulüpler, aldatılan vatandaşlarla ilgili pek çok mahkeme kararları mevcuttur. Bu skandal, ABD hükümetinin beyaz esir ticareti kapsamına giren, içki kaçakçılığında, at yarışları kumarlarında ve beizbol takımları üzerinde oynanan paralı havuzlarla ilgili araştırmalarda, ülke genelinde faal Yahudi çetelerinin varlığı, ortaya çıkmıştır.”

Yahudilerin dünya üzerindeki etki alanları tabiî ki bunlarla sınırlı değil, çok daha fazlası mevcut. Biz sadece birkaç örnekle iktifa ettik…
KAYNAK: Henry Ford, Beynelmilel Yahudi, Etkin Kitaplar, Çeviren – Hacasan Yüncü, İstanbul, 2009.

Advertisements

Yazar: Ömer M.

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Düşüncenizi belirtin